Geschiedenis en heden

In de winter van 1906 komen Bernard Harwig en Gerrit Peters met plannen voor een nieuwe muziekvereniging. Ze waren beide lid geweest van Euphonia, een in 1870 opgerichte fanfare die al enige tijd ter ziele was. Al snel komen er zeven mannen bijeen in de schuur van Harwig om te repeteren op de oude instrumenten van Euphonia. Hun eerste optreden vindt plaats op paasmaandag, 1 april 1907, in Meddo. Wanneer men op 9 juni in het Winterswijkse feestgebouw mag musiceren heeft men voor het muziekkorps de naam “Excelsior” gekozen, dat “steeds hoger” betekent. Sindsdien wordt 9 juni 1907 beschouwd als de oprichtingsdatum van de verenging.

Excelsior Winterswijk 1910

Excelsior Winterswijk 1910

Al snel melden zich nog een aantal muzikanten, zodat Excelsior in het najaar uit ruim 20 leden bestaat. In de beginperiode wordt er zo nu en dan een concert gegeven. Met het spelen van dansmuziek op bruiloften en bij andere gelegenheden wordt de verenigingskas gevuld.

In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Veel leden worden voor het leger opgeroepen en belanden bij militaire muziekkorpsen. Voor de vereniging pakt dit gunstig uit, want na de oorlogsjaren stijgt het muzikale niveau. Excelsior promoveert in 1919 naar de tweede afdeling, in 1920 naar de eerste afdeling en in 1923 naar de afdeling uitmuntendheid.

Begin jaren ’20 ontstaat de wens voor een eigen gebouw. Het benodigde geld wordt binnengehaald met het spelen van dansmuziek en de verkoop van obligaties. En in 1922 wordt het Excelsiorgebouw, geschikt voor 500 personen, aan de Tuunterstraat geopend. Om de exploitatie rond te krijgen wordt het ook verhuurd voor feesten en bruiloften.

Excelsior gebouw 1922

Excelsior gebouw 1922

Ook op muzikaal gebied zijn er positieve ontwikkelingen. In 1926 volgt promotie naar de ere-afdeling en in 1928 start Excelsior met een jeugdorkest, in die tijd een vooruitstrevend initiatief.

Helaas komt dan enige tegenslag. Eerst de economische crisis van de jaren ’30 en dan de Tweede Wereldoorlog. Het ledental loopt terug en de kosten van het eigen gebouw worden een last voor de vereniging. In 1941 wordt het Excelsiorgebouw verkocht aan de textielfirma Meijerink. Men blijft er nog tot augustus 1944 repeteren. Daarna worden de repetities gestaakt vanwege regelmatig luchtalarm.

Na de bevrijding van Winterswijk op 31 maart 1945 is Excelsior actief bij bevrijdingsfeesten en optochten. De vereniging groeit weer en bij het 40 jarig jubileum in 1947 krijgt men de eerste uniformen. Twee jaar later wordt aan de vereniging een tamboerkorps toegevoegd.

In 1953 gaat het orkest op concours in Velp. De vereniging haalt een eerste prijs met lof. Excelsior promoveert daarmee naar de hoogste afdeling, de vaandelafdeling.

Er volgen een groot aantal stabiele jaren voor de vereniging. Het ledental is vrij constant en Excelsior verleent zijn medewerking aan tal van jaarlijkse terugkerende evenementen, zoals het bloemencorso, Koninginnedag, Sinterklaas, carnaval en palmpasen.

Vanaf de jaren ’60 krijgen nieuwe jeugdleden hun muzikale opleiding aan de, mede op initiatief van Excelsior, geopende muziekschool in Winterswijk.

In 1978 komt er nog een nieuw onderdeel bij de vereniging: het majorettekorps. Deze groep vormt een levendig onderdeel bij diverse activiteiten van Excelsior.

Het tamboerkorps is in de loop der jaren uitgegroeid tot het huidige slagwerkensemble. Onder leiding van Freek Schäperclaus heeft men in 1983 voor het eerst aan een concours deelgenomen en een eerste prijs met promotie behaald. Twee maal werd de drumband landskampioen in haar klasse. In 2001 behaalde de slagwerkgroep zelfs de hoogst haalbare prijs: het landskampioenschap in de kampioensklasse.

Bij het 90-jarig bestaan in 1997 pakte Excelsior uit met een groot concert met de drie baritons, Henk Poort, Marco Bakker en Ernst Daniël Smid.

Tien jaar later, op 10 juni 2007 viert de vereniging haar honderdste verjaardag. Namens de Koningin brengt de burgemeester van Winterswijk een zeer bijzondere boodschap over. Vanwege haar jarenlange inzet voor de gemeenschap, krijgt Excelsior de Koninklijke Erepenning uitgereikt.

 Excelsior Winterswijk 100 jaar

Excelsior Winterswijk 100 jaar

Maar als 100-jarige zit Excelsior nog niet stil. De 170 verenigingsleden en de tientallen vrijwilligers genereren al jaren extra inkomsten met het ophalen van oud papier en de verkoop van hyacinten in december. Vanuit de Winterswijkse samenleving weet de verenging zich gesteund door honderden particuliere donateurs en meer dan 100 bedrijven die zich hebben verenigd in de Businessclub.

Zansculpturenfestival Winterswijk

Zansculpturenfestival Winterswijk

Dat Excelsior altijd in is voor wat bijzonders bleek wel uit het – samen met Molen De Bataaf- in de zomer van 2012 georganiseerde Zandsculpturenfestival. Dit evenement heeft meer dan 45.000 bezoekers uit Nederland en Duitsland getrokken. Met de opbrengsten hiervan kon de vereniging haar droom, een eigen huisvesting voor alle onderdelen, uitwerken.

 

Sinds 1 januari 2015  zijn alle onderdelen van de vereniging gevestigd in de Multi Functionele Accommodatie Pelkpark. Een gebouw waarin Excelsior samen met twee basisscholen is gevestigd.