Oud-papier

Belangrijke inkomstenbron en hechte groep vrijwilligers

Het enthousiasmeren van jongeren voor muziek is een belangrijke pijler voor Excelsior Winterswijk. Jaarlijks maken vele jongeren via Excelsior kennis met het plezier van zelf muziek maken. Om dit soort jeugdactiviteiten financieel mogelijk te maken is een vaste groep vrijwilligers al ruim 30 jaar lang actief met het inzamelen van oud-papier.

Niet particulier oud-papier

Vanaf januari 2016 kunnen bedrijven en organisaties hun oud-papier niet meer aan de weg plaatsen, ook ontvangen zij geen blauwe inzamelcontainer van de gemeente. Onze vrijwilligers assisteren deze ondernemers en organisaties bij het afvoeren van (bedrijfs)oud-papier. Dit heeft diverse voordelen. Bedrijven hoeven geen dure container te plaatsen. Ze zijn geen tijd kwijt aan het afvoeren. Ondernemers betalen alleen een kleine vergoeding, die volledig ten goede komt aan de muzikale jeugd.

Hoe het werkt:

  • Afhankelijk van opbergcapaciteit, hoeveelheid, voorkeur, halen wij iedere maand, of iedere twee weken het oud-papier bij u op. Het inzamelen gebeurt standaard op de eerste maandag van de maand e/o in tussenliggende maandagen, tijdens werktijden.
  • De formele inzameling valt onder de verantwoordelijkheid van- en wordt uitgevoerd door een vergunning houdende, gecertificeerde afvalstoffeninzamelaar. Hiermee voldoen alle partijen aan de verplichtingen zoals omschreven in de afvalstoffenwet.
  • Voor aanmelding, en praktische vragen kunt u contact opnemen met onze coördinator
    Willie Schurink: 0642043304

Boeken

Vele Winterswijkers hebben inmiddels Excelsior ontdekt als goede bestemming voor hun gelezen boeken. Met de opbrengst van de verkoop van boeken bij Boekenhal(1-2 x per jaar) worden muzikale wensen van Excelsior vervuld.

Weggooien is zonde

Van een goed gebruikt boek kunnen nog vele mensen genieten.

Heeft u boeken over? Wij willen ze graag ontvangen!

Inleveren.

Iedere eerste en derde maandag van de maand ( 09.00-12.00uur), kunt u uw boeken brengen aan de Narcisstraat 2, Autobedrijf Veldboom. Zie voor actuele data, de agenda op deze website.

Ophalen bij u thuis.

Wilt u liever dat wij de boeken komen ophalen? Neemt u dan contact op met Willie Schurink: 0642043304