Privacy Policy en disclaimer

Privacy Policy  

Muziekvereniging Excelsior Winterswijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Excelsior Winterswijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Excelsior Winterswijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden, businessclubleden, vrijwilligers, vrienden van en donateurs worden door Excelsior verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie, contributieheffing, aanmelding muziekopleiding, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst, schriftelijke aanmelding

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Excelsior de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Adres gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Excelsior opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt omwille van de geschiedschrijving, en uitzonderlijke verenigingsactiviteiten de nawte gegevens van een lid bewaard. De bankgegevens worden in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

Mediacode

Excelsior gebruikt in haar media uitingen (socialmedia, website, persberichten ed) veelvuldig, concertregistraties, foto en filmmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een (aspirant)lid bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat ten alle tijde melden. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.

Muziekvereniging Excelsior respecteert de privacy van alle websitebezoekers

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site. Wij vragen geen persoonlijke informatie van bezoekers.

Gebruik van cookies

De website www.excelsior-winterswijk.nl maakt gebruik van een cookie om het gebruik van de website te kunnen volgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De cookie die www.excelsior-winterswijk.nl plaatst is van het website-statistiekenpakket van het Nederlandse bedrijf Mtrack.  Meer info vindt u op www.mtrack.nl. Met behulp van deze cookie meet Mtrack het aantal unieke bezoekers van onze website. Het plaatsen van deze cookie doen we alleen om de website te kunnen verbeteren. De gegevens hieruit zijn enkel bij Excelsior Winterswijk en Mtrack bekend worden niet aan derden verstrekt. Deze cookie wordt na 1 dag verwijderd.

Disclaimer

Alle informatie op de website www.excelsior-winterswijk.nl is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Muziekvereniging Excelsior onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Muziekvereniging Excelsior is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over deze informatie kunt u contact met ons opnemen via info@excelsior-winterswijk.nl